Home / Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A – Z

HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A – Z Học lập trình C/C++ cơ bản và nâng cao Video giới thiệu khóa học Bạn sẽ học được gì? Bạn sẽ biết cách lập trình C++ đúng, đầy đủ.Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm. …

Read More »

LẬP TRÌNH ANDROID TOÀN TẬP

LẬP TRÌNH ANDROID TOÀN TẬP Video giới thiệu khóa học Bạn sẽ học được gì? Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao Tự tin phát triển những ứng dụng Android, game Android Biết cách upload ứng dụng Android lên Google Play Biết …

Read More »

TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# Video giới thiệu khóa học Bạn sẽ học được gì? Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# Xây dựng được kiến trúc đa …

Read More »